B14
A+ A A-
  • ฮิต: 2769

สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อและชาวไทคัพ ทุกท่าน เมื่อวานได้นำเสนอผลการแข่งขันเปตอง ไทคัพ ไปแล้ว วันนี้ถึงคิวของผลแข่งขันตะกร้อกันบ้าง จากเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการชิงชัยถึง 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย ประเภทเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง และประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลชาย เรามาดูกันว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ตะกร้อ ไทคัพ ครั้งที่ 14 ไปครอง เริ่มจาก

เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย ชนะเลิศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายจายุศักดิ์ แย้มอาษา นายสมพร ธรรมวิเศษ นายเขมรัฐ วันประดิษฐ์ นายรัฐนาท สังสี นายสมพงษ์ บุญแจ่ม
ผู้ฝึกสอน นายสำรวย อุ่นศรี ผู้จัดการทีม นายชาญ ห่วงสัตย์อันดับ 2 ร.ร.เขื่องในพิทยาคาร เอ จ.อุบลราชธานี
รายชื่อนักกีฬา
นายกิตติพงศ์ เดนบุบผา นายภาณุพงศ์ ไตรพิทักษ์ นายชับวุฒิ บุดละดา นายกฤษดายุทธ สุทธสิงห์ ผู้ฝึกสอน นายวินัย ชายผา ผช.ผู้ฝึกสอน นายอุทัย พุทธรัตน์ ผู้จัดการทีม ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรีอันดับ 3 ทต.อูบมุง จ.อุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา นายณัฐพงษ์ ทองชัย นายภัชรพล อัมไพ นายสุรชัย อัมไพ นายจิระศักดิ์ สะดวก นายเมธี แสงครุฑ
ผู้ฝึกสอน นายเจริญพร แฝงด่านกลาง ผู้จัดการทีม ร.ศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัยอันดับ 4 อบจ.สกลนคร จ.สกลนคร
รายชื่อนักกีฬา
นายเกริกไกร ก้อนคำ นายสุธิธาน หารสุริ นายกรณ์ดนัย ระดาบุตร นายพลวัฒ สุวรรณสิง
ผู้ฝึกสอน นายเตชิน บุณยัยุต ผู้จัดการทีม นายชัยมงคล ไชยรบ


 
เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ชนะเลิศ สพล.ชลบุรี เอ จ.ชลบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ดวงกมล วิลัยมาตร์ น.ส.ทิวาพร เนื่องจำนงค์ น.ส.ช่อทิพย์ อินโพธิ์สม น.ส.ศรัณยา ลือชา น.ส.สุพัดตรา เบี้ยทอง
ผู้ฝึกสอน น.ส.อภิญญา ทองภู ผู้จัดการทีม นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์


 
อันดับ 2 สพล.ชลบุรี บี จ.ชลบุรี
รายชื่อนักกีฬา น.ส.วีนัส น้อยเสนา น.ส.จิระนันท์ บุญวิเศษ น.ส.อภิญญา ทองภู น.ส.ปณิดา พลา น.ส.มลธิลา เศรษฐจำนงค์
ผู้ฝึกสอน นายชุมพล กุลเขมานนท์ ผู้จัดการทีม นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์อันดับ 3 อบต.บึงเสนาท จ.นครสวรรค์
รายชื่อกีฬา น.ส.อารญา นะวะศรี น.ส.พินพร ครองบุ่งคล้า น.ส.วิภารัตน์ เรืองรัตน์ ด.ญ.ณิชกานต์ แสงรุ่ง
ผู้ฝึกสอน น.ส.พินพร ครองบุ่งคล้า ผู้จัดการทีม นายทิวทัศน์ จันแปงเงิน


 
อันดับ 4 ร.ร.กีฬาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา น.ส.อาภัสรา ทรัพย์สุวรรณ์ น.ส.นันทิตาชิยางคะบุตร น.ส.ชลธิชา คุณพันธ์
ผู้ฝึกสอน น.ส.เสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการทีม ประวัติวงศ์ หาวะบุตร


 
ตะกร้อลอดห่วงสากลชาย ชนะเลิศ อบจ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
รายชื่อนักกีฬา
จ.ส.อ.วิสุทธิ์ อุปพันธ์พงศ์กุล นายเจษฎา ก่อเกิดวนา นายสมบูรณ์ เดละวัน นายพงศ์พัทธ์ พันธ์ทุน นายชิษณุพงศ์ โชคเกสสรรค์ นายธงชัย ศักดิ์ประทีปกุล
ผู้ฝึกสอน นายวสันต์ หมื่นแก้ว ผู้จัดการทีม นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบนอันดับ 2 เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายคำรณ เทียมเวหา นายรุ่งโรจน์ ปานจีน นายประชา ประเสริฐแก้ว นายสานิต ธนิฐบุตร นายพิชิต ปานจีน
ผู้ฝึกสอน นายนิกร สมใจประเสริฐอันดับ 3 เทศบาลตำบลเขาโจด จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายชวลิต อุเทน นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร นายพงศ์กร อิทฐจันทร์ นายอนุพงษ์ ศรีคำ นายกฤษดา เมืองอินทร์ นายยุทธชัย นาควรรณ
ผู้ฝึกสอน นายสุพาวุธ รุ่งมณี ผู้จัดการทีม นายสมรัก พรหมชนะ


 

Login or Register

LOG IN