B14
A+ A A-
  • ฮิต: 2761

สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อและชาวไทคัพทุกท่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติของคนท้องถิ่น "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ได้เดินทางมาถึงสนามสุดท้าย คัดภาคตะวันออก จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 18-25 ธ.ค.2558 ได้ตัวแทนในแต่ละประเภทแต่ละชนิดกีฬา ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ทางทีมงาน สุดสาคร จะขอสรุปผลการแข่งขันตะกร้อ ไทคัพ โซนตะวันออกที่ จ.สระแก้ว มาดูครับว่ารายชื่อของนักตะกร้อโซนภาคนี้มีใครกันบ้าง

ประเภทเซปักทีมเดี่ยวชาย ชนะเลิศ ทีม ชมรมตะกร้อสุดสาคร จ.ระยอง
รายชื่อนักกีฬา นายนครินทร์ ประแดงโค นายวินัย พานทอง นายเทวฤทธิ์ จันทาทุม นายพสุธรณ์ กำลังประสิทธิ์ นายปรีชา สุดสาคร
ผู้ฝึกสอน นายสมภพ บุญมา ผู้จัดการทีม นายคำนวน วงศ์จันทร์อันดับ 2 ทีมอบจ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
รายชื่อนักกีฬา
นายภานุวัตร ฟักทองพันธ์ จ.ส.ต.สุทธิรัตน์ สิงห์ศรี นายจิรวงศ์ โฉมยง นายอธิภัทร รอดกร นายธรากร กนกคุณวัฒนา
ผู้ฝึกสอน นายเกรียงไกร ตันเจริญ ผู้จัดการทีม นายอธิภัทร รอดกรอันดับ 3 ทีมมศว. จ.นครนายก
รายชื่อนักกีฬา
นายสันติสุข ผลงาม นายสุพงษ์ พันธ์เชื้อ นายณัฐกมล ทาสิทธิ์ นายปรเมศ พึ่งสำราญ
ผู้ฝึกสอน นายภานุภัทร ศรีบัวอันดับ 4 ทีมอ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
รายชื่อนักกีฬา
นายสุทธิลักษณ์ ประยงค์ขำ นายคมสันต์ เขียวอ่อน นายนิรันดร์ จำปาแก้ว นายธีรยุทธ คอมเหลาประเภทเซปักทีมเดี่ยวหญิง ชนะเลิศ ทีม สพล.ชลบุรี A จ.ชลบุรี
รายชื่อนักกีฬา
ศรัณยา ลือชา น.ส.ดวงกมล วิลัยมาตร์ น.ส.มัลลิกา บุญทด น.ส.อารยา สมพงษ์ศร
ผู้ฝึกสอน น.ส.อภิญญา ทองภู ผู้จัดการทีม นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์อันดับ 2 สพล.ชลบุรี B จ.ชลบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ปณิดา พลา น.ส.มณธิสา เศรษฐจำนงค์ น.ส.วีนัส น้อยเสนา น.ส.ภิรมย์ ชาภิรมย์ น.ส.จุฑามาศ สุขเอียด
ผู้ฝึกสอน น.ส.อภิญญา ทองภู ผู้จัดการทีม นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์อันดับ 3 ทีมวัฒนานคร จ.สระแก้ว
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.สุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ น.ส.ชุติภา พินยารัก น.ส.ธนาพร หงษ์กัณหา น.ส.จิณณพัต จันทศร น.ส.สุภัสสร หันจันทร์
ผู้ฝึกสอน นายบุญยืน พันธุ์ผ่าน ผู้จัดการทีม นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธ์อันดับ 4 ทีมวังสมบูรณ์ A จ.สระแก้ว
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง น.ส.กนกพร เจริญศรี น.ส.บัณฑิตา มัฆวิมาร น.ส.กนกร ภาระเวช
ผู้ฝึกสอน ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดีประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลชาย ชนะเลิศ ทีมอบต.หมอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา
รายชื่อนักกีฬา
นายฟินดี้ เกตุเลขา นายสุเมธ ละและหมัด นายมานพ หม้อหมุด นายไหศาล ทองศรี นายอนันต์ ริสมัน นายสมศักดิ์ หมัดหมุด
ผู้ฝึกสอน นายอนันต์ ริสมัน ผู้จัดกการทีม นายสมศักดิ์ หมัดหมุดอันดับ 2 ทีมอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
รายชื่อนักกีฬา
นายพงศธร ทองเทพ นายเจตนิพัทธ์ มหาปาน นายนที จันทร์เหลือง นายฐนกรณ์ ศิริมงคล นายณัฐพล บุตรเพชร
ผู้จัดการทีม ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดีอันดับ 3 ทีมชมรมตะกร้อบ้านบึงหอย จ.ฉะเชิงเทรา
รายชื่อนักกีฬา
นายวัชรพล เชินเจริญ นายสุเทพ มุมิ นายณัฐพงษ์ ริสมัน นายปรีชา สีทับทิม นายสิทธิพงศ์ แสงบุญ ด.ช.โอฬาร สีทับทิม
ผู้ฝึกสอน นายฟูอ๊าด และเยาะ ผู้จัดการทีม นายมานิต วรหวัง


 

Login or Register

LOG IN