B14
A+ A A-
  • ฮิต: 2398


สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อและชาวไทคัพทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะต้องหลีกทางให้กับข่าวกระแสตะกร้อลีกที่จบไปด้วยดี กลับมาพบการแข่งขันกีฬาระดับรากหญ้า "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งเปิดศึกของคนรากหญ้าไปตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ตัวแทนแต่ละภาคที่เสร็จสิ้นไปหลายสนามกันแล้ว จนมาวันนี้ทางทีมงาน สุดสาคร จะขอสรุปผลการแข่งขันตะกร้อ ไทคัพ สนามคัดภาคกลางตอนล่าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 – 15 ธ.ค.นี้ที่ผ่านมา และยังเหลือการแข่งขันคัดภาคตะวันออก จ.สระแก้ว สนามสุดท้ายของกีฬาพื้นบ้าน ไทคัพ เพื่อหาตัวแทนคัดภาคทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละภาคไปชิงชัยในรอบระดับประเทศ ในช่วงวันที่ 20-29 มกราคม 2559 เรามาเริ่มกันเลยขอรับ

ประเภทเซปักทีมเดี่ยวชาย ชนะเลิศ ทีม เทศบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายจายุศักดิ์ แย้มอาษา นายเขมรัฐ วันประดิษฐ์ นายรัฐนาท สังสี นายสมพร ธรรมวิเศษ
ผู้ฝึกสอน นายสำรวย อุ่นศรี ผู้จัดการทีม นายชาญ ห่วงสัตย์


อันดับ 2 ทีมขุนแผน จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายศรัณย์ หวังรักกลาง นายสุทธินัย นิลคำ นายดำรงค์ พันธ์ธูป นายแสงชัย นาชัยฤทธิ์ นายฤทธิ์ชัย ชานนท์
ผู้ฝึกสอน นายวัฒนชัย ส่องกระโทก ผู้จัดการทีม ว่าที่ร.ต.ดร.อานนท์ สำรวจการณ์


อันดับ 3 ทีมขุนศึก จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายพิสิทธิ์ ถิ่นบางบน นายธีรวัฒน์ ประกอบ นายสมเกียรติ ลายสนธ์ นายเนติพงษ์ เคนไชยวงศ์ นายศุภชัย บุบผามาลัย
ผู้ฝึกสอน นายสำราญ สกุลมีสมบัติ ผู้จัดการทีม ว่าที่ร.ต.ดร.อานนท์ สำรวจการณ์


อันดับ 4 ทีมสีหมอก จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายเธียรชัย บุญปั่น นายมานพ เสน่ห์ชอบ นายสิทธิวัฒน์ หงษ์ทอง นายภรัสดนัย เสือเทศ
ผู้ฝึกสอน นายเสริม ปาตี ผู้จัดการทีม ว่าที่ร.ต.ดร.อานนท์ สำรวจการณ์


ประเภทเซปักทีมเดี่ยวหญิง ชนะเลิศ ทีม ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี A จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา ด.ญ.เพ็ญนิชชา โพธิบัติ ด.ญ.สุนารี ภู่สุวรรณ์ น.ส.ชมัยลักษณ์ บางจาก ด.ญ.อุมาพร อ่อนคำ
ผู้ฝึกสอน น.ส.เสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการทีม นายประวัติวงศ์ หาวะบุตร


อันดับ 2 ทีมร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี B จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.กนกพรรณ กลิ้งทะเล น.ส.จริญญา สำราญรื่น น.ส.เกศราพร สิงห์พิลา
ผู้ฝึกสอน น.ส.เสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการทีม นายประวัติวงศ์ หาวะบุตร


อันดับ 3 ทีมร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี B จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.เจนจิรา วรรณรุณ น.ส.ธัญญา พันธุ์กาฬสินธุ์ น.ส.กมลรัตน์ ดีมีวงษ์
ผู้ฝึกสอน น.ส.เสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการทีม นายประวัติวงศ์ หาวะบุตร


อันดับ 4 ทีมสุพรรณบุรี สปอร์ต สคูล B จ.สุพรรณบุรี
รายชื่อนักกีฬา
ด.ญ.นัชฎาพร นิวงษา ด.ญ.ชรินดา ธารเจือ ด.ญ.ปิยะดา หมื่นเฮ้า ด.ญ.ปลายฟ้า ล่องอำไพ
ผู้ฝึกสอน น.ส.เสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการทีม นายประวัติวงศ์ หาวะบุตร


ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลชาย ชนะเลิศ ทีมทต.เขาโจด จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายชวลิต อุเทน นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร นายพงศกร อิทฐจันทร์ นายอนุพงษ์ ศรีคำ นายกฤษดา เมืองอินทร์ นายยุทธชัย นาควรรณ ผู้ฝึกสอน นายสุพาวุธ รุ่งมณี ผู้จัดการทีม นายสมรัก พรหมชนะ


อันดับ 2 ทีมเทศบาลหนองโสน จ.เพชรบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายชูชีพ พุ่มพวง นายอัมรินทร์ เลี่ยนชอบ นายรุจเมศ แสงสุวรรณ นายสิชล พุ่มพวง นายพิทยา พูนเกษ
ผู้จัดการทีม นายวินัย พุ่มพวง


อันดับ 3 ทีมทต.ท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายชัชวาลย์ คำประเสริฐ นายอุทัย ก้านเหลือง นายวิทยา แสนสม นายสมเดช สุวรรณฉวี นายสนธยา เกิดทรัพย์
ผู้จัดการทีม นายพชรพล มีลาภ


 

Login or Register

LOG IN