B14
A+ A A-

ประวัติความเป็นมา การจัดการแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพ

 
     ความเป็นมาของการแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพ เริ่มต้นเมื่อสมัยที่สมาคมตะกร้อ แห่งประเทศไทยยังรวมตัวอยู่กับสมาคมกีฬาไทยฯ ซึ่งได้จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติชิงถ้วยของสมาคมกีฬาไทยหรือที่เรียกว่า "เซปักตะกร้อ ทีเอสเอ คัพ" ที่นครสวรรค์ เมื่อกลางปี พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นที่พอใจของกลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งเอเซียมาก และในการประชุมสหพันธ์ฯ ในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่ประเทสสิงค์โปร์ ปี พ.ศ. 2526 กลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์ฯ ก็ได้เรียกร้องให้ประเทศไทยจัดการแข่งขันต่อไปอีก เพราะเห็นว่าการแข่งขันครั้งนั้นเป็นเกียรติภูมิของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน แต่ภายหลังสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยได้แยกออกมาเป็นสมาคมฯ โดยเอกเทศจากสมาคมกีฬาไทยฯ จึงต้องรับช่วงภาระนี้ต่อ ซึ่งมีความคิดที่จะจัดอยู่เหมือนกัน แต่เพราะแยกออกมาแล้ว จะจัดโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า "เซปักตะกร้อ ทีเอสเอ คัพ" เหมือนเก่าก็ไม่ได้ สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจึงเห็นว่า ในเมื่อมีความคิดที่จะจัดการแข่งขันทั้งทีก็ควรจัดให้ยิ่งใหญ่เต็มภาคภูมิไปเลย จึงได้ดำเนินการขอพระราชทานถ้วยคิงส์คัพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยให้แก่สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และเพื่อที่จะให้การแข่งขันครั้งนี้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจึงกำหนดจัดให้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยการเชิญประเทศที่มีการเล่นตะกร้อทั้งหมดมาร่วมการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกซีเกมส์ทั้งหมด ที่ตกลงมาร่วมการแข่งขัน แต่ปัจจุบันได้มีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 20 ประเทศ

Login or Register

LOG IN