B14
A+ A A-

สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีปรีดา กับ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ที่มีการเทคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากสโมสรทั้งหมด 26 เสียงต่างยกมือให้เป็นคะแนนเอกฉันท์กับประมุขตะกร้อคนเดียว ดำรงตำแหน่งในฐานะนายกสมาคมกีฬาตะกร้อเป็นสมัยที่ 16 อีกครั้ง

จากเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ชั้น 2 บ้านอัมพวัน ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อ และผู้แทนสมาชิกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย 27 สโมสร ได้แก่ สโมสรกองทัพบก โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ สโมสรราชนาวี สโมสรตำรวจแห่งชาติ สโมสรทหารอากาศ สมาคมสโมสรรถไฟ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ถิรไทย จำกัด สโมรบุญรอดบริวเวอรี่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สโมสรการประปานครหลวง บริษัท พระแม่ธรณี สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย สโมสรโอสถสภา สโมสรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ สโมสรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรตะกร้อนครปฐม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สโมสรตะกร้อพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สโมสรสถาบันการพลศึกษา

การประชุมใหญ่วิสามัญ ในปีนี้ ก็ดำเนินไปตามวาระต่างๆที่ได้ชี้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อและสมาชิกสโมสร 26 สโมสร ขาดไปแค่ 1 สโมสร ที่ไม่ได้มาประชุม เนื่องจากติดภาระกิจเร่งด่วน ในครั้งนี้ แต่ก็ไปเป็นผลแต่อย่างใด ทำให้มาถึงช่วงไฮไลต์ของการประชุมใหญ่วิสามัญ คือ การเลือกตั้ง เสนอชื่อนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในปีนี้ และจะต้องอยู่ให้ครบวาระ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559- พ.ศ.2562  ทั้งนี้เสียง 26 สโมสร ได้เสนอชื่อ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ เป็นนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการในที่ประชุม ได้แต่งตั้งให้ ดร.เฉลิม ชัยวัชรภรณ์ เป็นประธานการเลือกตั้ง และ นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ พล.ร.ต.บุญชิต พูลพิทักษ์ และ พ.อ.อภิศักดิ์ หมั้นทรัพย์ ในการเลือกตั้งนายกครั้งนี้

อย่างไรก็ดีในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งนี้ถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ต่างเทคะแนนให้ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ เป็นเสียงเดียวขึ้นครองดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย อีกวาระหนึ่ง

ทางทีมงานเลาะคอร์ตตะกร้อ ขอแสดงความยินดีด้วยขอรับ...

Login or Register

LOG IN