Logo

ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เซอร์กิตที่ 3

ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เซอร์กิตที่ 3

19 พ.ค. 2559
ตำรวจ-สมุทรสาคร 1290 : 1690 กองทัพบก
ปทุมธานี 1645 : 1055 แหลมฉบัง
การท่าเรือฯ 1340 : 1135 สมุทรปราการ
ราชนาวี-ชลบุรี 1255 : 1350 กาญจนบุรี


20 พ.ค. 2559
ราชนาวร-ชลบุรี 1345 : 1285 แหลมฉบัง
กาญจนบุรี 1585 : 1640 ปทุมธานี
สมุทรปราการ 1010 : 1680 กองทัพบก
การท่าเรือฯ 1580 : 1315 ตำรวจ-สมุทรสาคร


21 พ.ค. 2559
กาญจนบุรี 1355 : แหลมฉบัง 1240
การท่าเรือฯ 1530 : กองทัพบก 1690
สมุทรปราการ 1375 : ตำรวจ-สมุทรสาคร 1385
ปทุมธานี 1575 : ราชนาวี-ชลบุรี 1405


22 พ.ค. 2559
รอบไขว้
การท่าเรือฯ 1495 : ปทุมธานี 1610


รอบไขว้
กองทัพบก 1725 : กาญจนบุรี 1325


ชิงที่สาม
กาญจนบุรี 1720 : การท่าเรือฯ 1730


ชิงที่1
กองทัพบก 1585 : ปทุมธานี 1670


ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ที่ 1 ปทุมธานี
ที่ 2 กองทัพบก
ที่ 3 การท่าเรือฯ
ที่ 4 กาญจนบุรี

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.