Logo

ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เซอร์กิตที่ 8

ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เซอร์กิตที่ 8

23 มิ.ย. 59
แหลมฉบัง 1370 : 1340 ราชนาวี-ชลบุรี
การท่าเรือฯ 1700 : 1410 กาญจนบุรี
กองทัพบก 1485 : 1300 สมุทรปราการ
ปทุมธานี 1665 : 1380 ตำรวจ-สมุทรสาคร


 

24 มิ.ย. 59
ตำรวจ-สมุทรสาคร 1570 : 1460 การท่าเรือฯ
ปทุมธานี 1550 : 1095 กาญจนบุรี
กองทัพบก 1460 : 1140 แหลมฉบัง
สมุทรปราการ 1340 : 1340 ราชนาวี-ชลบุรี


 

25 มิ.ย. 59
ปทุมธานี 1625 : 1585 การท่าเรือฯ
สมุทรปราการ 1225 : 1075 แหลมฉบัง
กองทัพบก 1415 : 1295 ราชนาวี-ชลบุรี
ตำรวจ-สมุทรสาคร 1405 : 1300 กาญจนบุรี


 

26 มิ.ย.59
รอบรอง

ปทุมธานี 1660 : 1215 สมุทรปราการ
กองทัพบก 1515 : 1385 ตำรวจ-สมุทรสาคร ชิงที่3


 

ชิงที่ 1
ปทุมธานี1645 : 1760 กองทัพบก


 

ชิงที่ 3
สมุทรปราการ 1500 : 1355 ตำรวจ-สมุทรสาคร


 

ผลเป็นดังนี้
ที่1 กองทัพบก
ที่2 ปทุมธานี
ที่3 สมุทรปราการ
ที่4 ตำรวจ-สมุทรสาคร

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.